Αυτοοργανωμένη και ελεύθερη ραδιοφωνία – ποιοι είμαστε, τι θέλουμε

Αυτοοργανωμένη και ελεύθερη ραδιοφωνία – ποιοι είμαστε, τι θέλουμε
Release date
01 January 1970
Αυτοοργανωμένη και ελεύθερη ραδιοφωνία – ποιοι είμαστε, τι θέλουμε
01 January 1970 |

Εκδήλωση που ηχογραφήθηκε στα πλαίσια της συνάντησης όλων των ελληνικών αυτοοργανωμένων ραδιοφώνων στην Θεσσαλονίκη, στις 21 Απριλίου με θέμα ”Αυτοοργανωμένη και ελεύθερη ραδιοφωνία – ποιοι είμαστε, τι θέλουμε”