Το μήνυμα του μέσου, λόγος επικοινωνία και πολιτική

Το μήνυμα του μέσου, λόγος επικοινωνία και πολιτική
Release date
01 January 1970
Το μήνυμα του μέσου, λόγος επικοινωνία και πολιτική
01 January 1970 |

Ηχητικό αρχείο θεματικής εκπομπής: Το μήνυμα του μέσου, λόγος επικοινωνία και πολιτική, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Απριλίου στην εκπομπή Παραφλού. Μια συζήτηση για τα μέσα επικοινωνίας του πολιτικού λόγου από τις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι τις μέρες μας.