Συνεχεια της Απολογιστικης Συνελευσης-Εκδηλωσης του Athens Indymedia

Συνεχεια της Απολογιστικης Συνελευσης-Εκδηλωσης του Athens Indymedia
Release date
15 October 2016
Συνεχεια της Απολογιστικης Συνελευσης-Εκδηλωσης του Athens Indymedia
15 October 2016 |

Συνέχεια της απολογιστικής συνέλευσης-εκδήλωσης του Athens Indymedia. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, ως συνέχεια της 4ης ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης στις 2 Ιουλίου 2016.