Μαύρες – Κόκκινες Σελίδες 2017 (Μέρος 2ο)

Μαύρες – Κόκκινες Σελίδες 2017 (Μέρος 2ο)
Genre
Εκδήλωση
Release date
06 January 2018
Μαύρες – Κόκκινες Σελίδες 2017 (Μέρος 2ο)
06 January 2018 | Εκδήλωση
συνάντηση εκδόσεων ανατρεπτικού περιεχομένου
Τρίτη 19 Δεκέμβρη 5:30μμ *ΑΣΟΕΕ

1)
7:30  “Είμαστε τρελοί κι ευτυχισμένοι”
παρουσίαση φωτογραφικού λευκώματος
για τα κινηματικά 80′ s
2)
8:30  1917-2017, εκατό χρόνια τι;
Αναρχικοί, Μπολσεβίκοι και άλλοι
Συζήτηση
Κινηματικά εκδοτικά εγχειρήματα