Εκπομπή για τις Σκουριές

Εκπομπή για τις Σκουριές
Genre
Θεματική εκπομπή
Release date
28 September 2018
Εκπομπή για τις Σκουριές
28 September 2018 | Θεματική εκπομπή

Ηχητικό αρχείο εκπομπής/τηλεφωνικής επικοινωνίας με άτομο από τον κόσμο που συμμετέχει σε αντιστάσεις για το ζήτημα των Σκουριών.