Εκδήλωση για Hambacher Forst

Εκδήλωση για Hambacher Forst
Genre
Εκδήλωση
Release date
19 January 2019
Εκδήλωση για Hambacher Forst
19 January 2019 | Εκδήλωση

Ηχητικό αρχείο εκδήλωσης για τα μέσα του αγώνα στο κατειλλημένο Hambacher Forst, που πραγματοποιηθήκε στην κατάληψη Παπουτσάδικο από τη δαμάλα fera με εισήγηση-παρουσίαση από συντρόφια που συμμετέχουν στον αγώνα στο δάσος. (σε αγγλικά και ελληνικά)