Αναρχια, αγρια νεολαια και Εξαρχεια

Αναρχια, αγρια νεολαια και Εξαρχεια
Release date
29 October 2016
Αναρχια, αγρια νεολαια και Εξαρχεια
29 October 2016 |

Αναρχία, άγρια νεολαία και Εξάρχεια. Βιντεοπροβολή & ιστορική επισκόπηση

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2016 στην Κατάληψη GARE στα Εξάρχεια, και διοργανώθηκε από τη συνέλευση της κατάληψης.