Χαοτική Αναδόμηση

Χαοτική Αναδόμηση
Κάθε:
Κάθε Πέμπτη 18:15-21:00
Είδος
Εκπομπή αντιπληροφόρησης

Χαοτική Αναδόμηση

Μια εκπομπή για την συνεχή αποδόμηση, μια εκπομπή λόγου και αντιπληροφόρησης.

Για την συνολική αποδόμηση της κυριαρχίας είμαστε πεπεισμένοι πως ο λόγος και τα νοήματα δεν μπορούν παρά να απαλλοτριωθούν, να ανακατασκευαστούν και εν τέλει να προστεθούν στην φαρέτρα μας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες εκείνες ρωγμές που θα αποσταθεροποιήσουν το κυρίαρχο φαντασιακό οικοδόμημα (λόγου και συμβόλων). Ο πολύμορφος αναρχικός αγώνας είναι πόλεμος σε υλικό και θεωρητικό επίπεδο. Δεν ιεραρχούμε τους άξονές μας, δεν κεντροβαρούμε σε μονοθεματικά μονοπάτια. Επιδιώκουμε την συνολική αμφισβήτηση και αποδόμηση του υπάρχοντος.

Μια περιορισμένη ατζέντα με επιλεκτικά αναλυτικά εργαλεία θεωρούμε πως είναι μια σηψαιμική συνθήκη, τόσο στείρα όσο και τα μυαλά που την καρπώνονται.

Οι θεματικές και ο λόγος της εκπομπής θα αποσκοπούν όχι μόνο στην περαιτέρω διάχυση του ριζοσπαστικού και ανατρεπτικού αναρχικού λόγου, αλλά και την περαιτέρω αμφίρροπη ζύμωση μεταξύ πομπού – δέκτη.

Προσπαθώντας να σπάσουμε την καθεστωτική σχέση πομπού – δέκτη, αρνούμενοι κάθε λογική μοναδικής αλήθειας, μακριά από αυθεντίες και μανιφέστα, βάζουμε στο επίκεντρο τον ζωντανό στόχο της συλλογικής διαχείρισης και ανάλυσης της ίδιας της πληροφορίας.

Διεκδικούμε την θέση μας στην διάχυτη αφαίρεση της πραγματικότητας, δεν θεωρούμε πως η ανάλυση των δρώμενων γύρω μας μπορεί να είναι δουλειά “ειδικών” ούτε επιθυμούμε να δημιουργήσουμε μια ψυχρή και σηψαιμική μονόδρομη παροχή απόψεων και ερμηνείας του υπάρχοντος.

Τα αναλυτικά εργαλεία του κάθε υποκειμένου είναι αυτά που καθορίζουν την ερμηνεία και εν τέλει το ίδιο το βίωμα της πραγματικότητάς του.

Επιδιώκεται η συνολική και διαρκή αμφισβήτηση τόσο της υπάρχουσας νόρμας όσο και της δικής μας αυτοαναφορικής ροπής. Μια διαρκής πορεία αναζήτησης και αμφισβήτησης είναι αυτή που επιδιώκουμε, μια ατέρμονη αναμόχλευση της ίδιας μας της ύπαρξης.

Στα πλαίσια αυτά και για την δημιουργία ενός όσο το δυνατόν ποιο δυναμικού πεδίου δημιουργείται και ένα site (orcorumtenebrarum.espivblogs.net), υποστηρικτικού ρόλου ως προς την εκπομπή και τις θεματικές της. Ενημερώσεις και απόψεις μπορούν να αποστέλλονται στο mail (Orcorumtenebrarum@espiv.net)της εκπομπής και αν και εφόσον συμπνέουν στις ίδιες στοχοθεσίες, με αυτήν, θα ανεβαίνουν και θα μπαίνουν και στην ροή της ίδιας της εκπομπής.

Κάθε μυαλό και μια πραγματικότητα, κάθε φωνή και ένα όπλο. Μέσα από τις αρνήσεις μας να συλλογικοποιήσουμε και να εντείνουμε τους βηματισμούς μας, προς και πέραν κάθε τέλους.

Για την διάχυση της αμφισβήτησης, για την ωρίμανση των αναρχικών αναλυτικών μας εργαλείων, για την συνολική αποδόμηση του υπάρχοντος.

Για την διεκδίκηση των πάντων, ως το τίποτα, Άρνηση και αμφισβήτηση, μίσος και οδοφράγματα.

Χαοτική Αναδόμηση