Παραφλού

Παραφλού
Κάθε:
Δευτέρα 20:00-22:00
Είδος
Εκπομπή λόγου/ανάλυσης

Μια εκπομπή αποδόμησης της κανονικότητας με σχολιασμό, ανάλυση της επικαιρότητας και πολύ πολύ κράξιμο.

Σποτ Παραφλού