Ανακοινώσεις - Πρόγραμμα

Επανάληψη εκπομπής για Airbnb

Επανάληψη εκπομπής για Airbnb

Το Σάββατο 29-06-19 και 15:00 η ώρα στην ζώνη θεματικών εκπομπών θα παίξει σε επανάληψη η εκπομπή για το Airbnb με τη Συνέλευσης πόλης 790 που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 2019.

98FM

June 22nd, 2019

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *